Առաքման պայմաններ

Կայքում տեղադրված ծառայություններից օգտվելը նշանակում է, որ Դուք համաձայնում եք ստորև ներկայացված առաքման պայմաններին.

  • Ապրանքն առաքվում է պատվերը հաստատելուց և վճարելուց հետո, շաբաթվա բոլոր օրերին, Երևանում՝ պատվերը հաստատելուց հետո 1 օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում՝ 2-3 օրվա ընթացքում։
  • Գնված ապրանքների առաքումն իրականացվում է  առաքիչների  միջոցով՝ առանց հանգստյան օրերի, գնորդի հետ համաձայնեցված ժամին։
  • Առաքում կատարվում է ցանկացած հասցեով։

Խնդրում ենք, ուշադիր լրացնել առաքման հասցեն, անպայման նշել բնակարանի համարը, շքամուտքի դռան կոդը, եթե առկա է: Եթե առաքումն իրականցվելու է որևէ հաստատություն, խնդրում ենք նշել հաստատության անունը, հարկը, սենյակի համարը և այլ տվյալներ, որոնք ըստ ձեզ կարող են անհրաժեշտ լինել:

  • Առաքումը կատարվում է անվճար։

Փոփոխության անհրաժեշտության դեպքում պետք է կապ հաստատել մեր օպերատորի հետ կայքում նշված հեռախոսահամարով՝ վերադարձի և նոր պատվերի ձևակերպում իրականացնելու համար։

 

Վճարման եղանակներ

Կայքում գնումների դիմաց վճարումը հնարավոր է իրականացնել միայն ՀՀ դրամով՝  հետևյալ միջոցներով՝

  • ArCa, American Express, Visa եւ MasterCard վճարային քարտերով օնլայն վճարային համակարգով,
  • IDram օնլայն վճարային համակարգով,
  • բանկային փոխանցումով մեր հաշվարկային հաշվին:

 

Վերադարձի պայմանները

Գնված ապրանքների վերադարձը և փոխանակումը կատարվում է ըստ «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի։ Մանրամասները՝ հետևյալ հղումով՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=67148։